Бізнес третій квартал поспіль позитивно оцінює перспективи економічного розвитку – НБУ

Share

Бізнес третій квартал поспіль очікує зростання ділової активності в наступні 12 місяців, хоча й дещо нижчими темпами. 

Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

“Попри безпекові ризики та логістичні труднощі з перетином кордону, респонденти прогнозували відчутніше зростання обсягів виробництва товарів та послуг, а також були позитивно налаштовані щодо розвитку власних підприємств. Тривало поліпшення інфляційних очікувань, водночас курсові очікування дещо погіршилися”, – йдеться в повідомленні. 

Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) становив 101.6% порівняно зі 104.5% в ІІІ кварталі 2023 року.

Поліпшення інфляційних очікувань триває п’ятий квартал поспіль: в ІV кварталі 2023 року очікувана у найближчі 12 місяців річна інфляція становила 11.3% порівняно з 14.8% у попередньому кварталі. Майже чверть опитаних (24.8%) очікували інфляцію в межах 7.6% – 10.0%.

Очікування щодо рівня девальвації національної валюти незначно погіршилися: середнє значення обмінного курсу, на яке респонденти очікують через 12 місяців, становить 40.06 грн/дол. (в попередньому кварталі – 40.00 грн/дол.). Більша частина респондентів (55.4% порівняно з 56.5% в ІІІ кварталі) очікують, що обмінний курс гривні в наступні 12 місяців не перевищить 40.00 грн/дол. 

Нацбанку зазначає, що поточний фінансово-економічний стан підприємств усе ще слабкий, попри поступове його поліпшення: баланс відповідей становив «мінус» 5,6% порівняно з «мінус» 5,8% в ІІІ кварталі.

При цьому, бізнес стримано оцінив поліпшення фінансово-економічного стану власних підприємств у наступні 12 місяців: баланс відповідей – 4.1% (в ІІІ кварталі 2023 року – 6.0%). 

Поліпшення фінансово-економічного стану очікують підприємства більшості видів економічної діяльності, найоптимістичніші у своїх оцінках підприємства переробної промисловості та будівництва – баланси відповідей 11.8% та 9.5% відповідно.

Також зростання загальних обсягів реалізації продукції очікують респонденти всіх ВЕД, найбільше – добувної, переробної промисловості, а також торгівлі (баланс відповідей 20.0%,15.7% та 14.4% відповідно).

Залишаються негативними прогнози респондентів щодо зміни кількості працівників на своїх підприємствах у наступні 12 місяців: баланс відповідей – "мінус" 6,5% (в ІІІ кварталі – "мінус" 7%).