Бізнес послабив негативні очікування та оцінку інфляції, – НБУ

нас ...
Бізнес послабив негативні очікування та оцінку інфляції, – НБУ

Бізнес послабив негативні очікування щодо динаміки обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців на тлі активних бойових дій та терористичних атак з боку Росії

Водночас другий квартал поспіль спостерігається пом’якшення негативних очікувань щодо майбутньої ділової активності підприємств, свідчать результати опитування, проведеного Національним банком України в 4 кв. 2022 року, передає «Бізнес.Цензор».

Також на тлі погіршення девальваційних очікувань пом’якшились оцінки щодо інфляції.

Індекс ділових очікувань підприємств зріс до 83,5% порівняно з 79,5% у третьому кварталі 2022 року. Незначне послаблення негативних очікувань відбулося переважно за рахунок менш песимістичних оцінок щодо інвестиційних видатків і кількості працівників.

Бізнес пом’якшив негативні очікування щодо динаміки обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців. Баланс відповідей становив «мінус» 32,3% порівняно з «мінус» 37,9% у третьому кварталі.

Інфляційні очікування поліпшилися: у четвертому кварталі 2022 року очікувана річна інфляція становила 23,3% порівняно з 25,2% у попередньому кварталі. 71,8% опитаних підприємств уважають, що інфляція в наступні 12 місяців не перевищить 30%.

На думку 89,2% респондентів, найвагомішим проінфляційним чинником залишаються воєнні дії. Суттєво посилився вплив фактору «витрати на виробництво».

Очікується посилення девальвації курсу національної валюти: майже вдвічі скоротилася частка тих, хто очікує курс національної валюти в межах 38-40 грн/долл. Середнє значення обмінного курсу, на яке респонденти очікують через 12 місяців, становить 42,59 грн/долл (у попередньому кварталі – 41,93 грн/долл).

Попри пом’якшення другий квартал поспіль оцінок респондентів щодо поточного фінансово-економічного стану власних підприємств, загальна оцінка залишається негативною: баланс відповідей становив «мінус» 19,3% порівняно з «мінус» 21,8% у третьому кварталі.

Водночас поліпшилися, хоча й залишаються негативними, очікування респондентів щодо змін фінансово-економічного стану підприємств в наступні 12 місяців: баланс відповідей–«мінус» 11,5% (у третьому кварталі – «мінус» 15,1%). Попри незначне поліпшення загальної оцінки, погіршення фінансово-економічного стану очікують респонденти всіх видів економічної діяльності, крім підприємств будівництва. Найпесимістичніші очікування в підприємств енерго- та водопостачання та добувної промисловості, підприємства будівництва не очікують змін у найближчі 12 місяців.

Бізнес продовжує очікувати зменшення обсягів реалізації продукції, у тому числі на зовнішньому ринку. Зростання загальних обсягів реалізації очікують лише підприємства торгівлі.

Третій квартал поспіль респонденти мають негативні очікування щодо інвестиційних видатків як на будівельні роботи, так і на машини, обладнання та інвентар.

Підприємства, що залучають іноземні інвестиції, очікують збільшення їх обсягів у наступні 12 місяців. Найвищі очікування мають підприємства енерго- та водопостачання, транспорту та зв’язку, сільського господарства. Частка респондентів, які в наступні 12 місяців планують залучати іноземні інвестиції, становить 22,8% порівняно з 22,2% у попередньому опитуванні.

Бізнес другий квартал поспіль продовжує прогнозувати скорочення кількості працівників на підприємствах нижчими темпами. Найпесимістичніші оцінки в підприємств добувної промисловості, транспорту та зв’язку, а також сільського господарства.

Водночас другий квартал поспіль респонденти очікують зростання майбутніх витрат на оплату праці одного найманого працівника в наступні 12 місяців.

Читайте новини бізнесу та промисловості у Telegram-каналі UAprom

Оценить материал:
load
Рейтинг: 5.00
1